Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/b/e/u36431/public_html/wp-content/plugins/woo-product-tables/modules/supsystic_promo/mod.php on line 543
Informácie o podnikateľovi - Berg Toys Slovensko

Informácie uvedené na tejto podstránke sú určené najmä našim klientom, resp. potenciálnym klientom (aj podľa zákona č. 136/2010 Z. z.) a poskytovateľom tovarov/služieb: 

Mgr. Tomáš Haraslín  je podnikateľom (živnostníkom) podľa právneho poriadku Slovenskej republiky – zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní – v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „slovenské právo“) s miestom podnikania: Vrančovičova 20, 841 03 Bratislava (ďalej na tejto podstránke aj ako „spoločnosť“)

IČO: 51 406 071      DIČ: 1074541622        IČ DPH: neplatca DPH

Podnikateľ koná vo svojom mene.

Podnikateľ je zapísaný v Živnostenskom registri – Okresný úrad Bratislava – Odbor živnostenského podnikania – reg. č.: 110-246653.

Sťažnosti alebo reklamácie služieb spoločnosti možno uplatniť v mieste sídla spoločnosti, prípadne na Slovenskej obchodnej inšpekcii – Bratislava.

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70.

Okresný úrad Bratislava – Odbor živnostenského podnikania, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava tel: 09610/46 010

V súvislosti s porušením zákazu fajčenia (podľa osobitných právnych predpisov), podnet môžete podať na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava – Ružinovská 4813/8, 821 01 Bratislava.

Ďalšie informácie o činnosti podnikateľa možno získať na požiadanie v mieste podnikania alebo e-mailom: info@bergtoys.sk, príp. na telefónnom čísle 0904 525 728.